Medische wetenschap in Oost en West

 

In het Westen gelden de TCG als ‘alternatief’, zowel in positieve als in negatieve zin. In China ligt dit anders: daar wordt veel moeite gedaan om de traditionele geneeswijzen wetenschappelijk te onderbouwen en als een gelijkwaardig onderdeel van de moderne geneeskunde te vestigen.

We kunnen vrij precies bepalen wanneer de traditionele Chinese geneeswijzen zijn ontstaan: in de tweede eeuw voor Christus, tijdens de vroege Han-dynastie.

Natuurlijk waren er voor die tijd al mensen bezig met healing door middel van kruiden, massage, rituelen en paranormale gaven – vergelijkbaar met de westerse middeleeuwse kruidenvrouwtjes of ‘heksen’. Ten tijde van de vroege Han begonnen artsen (yi) zich te onderscheiden door systematisch onderzoek en teksten waarmee ze hun bevindingen overbrachten. In de loop van de Han-dynastie werd het in China dan ook beledigend om een arts een wu (heks) te noemen.

TCG is gebaseerd op drie pijlers:

 • Observatie van de natuur

 • De klassieke canon

 • Klinische ervaring

In de beoefening van wetenschap verschilt de traditionele Chinese geneeskunde nogal van de westerse wetenschappelijke benadering. In de kern voldoet elke vorm van wetenschappelijk onderzoek aan de volgende voorwaarden:

 • Wetenschap baseert zich op observaties van natuurlijke fenomenen

 • Wetenschappelijke observaties bestaan in een theoretisch raamwerk

 • Wetenschappelijke theorieën kunnen voorspellingen doen over andere fenomenen

Maar: de traditionele wetenschap zoals beoefend in de Chinese geneeskunde

 • Kijkt naar het verleden voor inspiratie en legitimatie

 • Benadrukt patronen meer dan de vorm

 • Beschrijft complexe fenomenen op een eenvoudige manier

 • Heeft een universele theorie van het universum

 • Bevat het subjectieve standpunt van de observator

 • Ziet de wereld als een plek van constante verandering

terwijl de moderne wetenschap in het Westen:

 • Kijkt naar kennis van het heden en de toekomst

 • Weinig waarde hecht aan informatie uit het verleden

 • De vorm meer benadrukt dan het patroon

 • Eenvoudige fenomenen op een ingewikkelde manier beschrijft

 • Geen universele theorie van het universum heeft

 • Probeert de subjectieve ervaring uit te bannen

 • De wereld beschrijft met onveranderlijke elementen

 • Moeite heeft om verandering en complexiteit te begrijpen

In het Westen gelden de TCG als ‘alternatief’, zowel in positieve als in negatieve zin. Voor sommigen reden om TCG te veroordelen, voor anderen om deze te benutten, juist omdat het afwijkt van de gebruikelijke opties. In China ligt dit anders: daar wordt veel moeite gedaan om de traditionele geneeswijzen wetenschappelijk te onderbouwen en als een gelijkwaardig onderdeel van de moderne geneeskunde te vestigen.

Vind een therapeut van Zhong

‘In de vroegste tijd wist men niet dat men het had
De generatie daarop koesterde men het, en prees men het
De generatie daarop vreesde het
De generatie daarop beledigde het’

Dao De Jing, hoofdstuk 17

When the number of factors coming into play in a phenomenological complex is too large scientific method in most cases fails us. one need only think of the weather, in which case prediction even for a few days ahead is impossible. Nevertheless no one doubts that we are confronted with a causal connection whose causal components are in the main known to us. Occurrences in this domain are beyond the reach of exact prediction because of the variety of factors in operation, not because of any lack of order in nature…’

Albert Einstein, ‘Conference on science, philosophy and religion in their relation to the democratic way of life’ – 1941

Bronnen:

Beinfield, Harriet en Efrem Korngold, Between Heaven and Earth, 1991

Van Norden, Bryan, Mencius: With Selections from Traditional Commentaries, 2008 (Meng Zi)

Lee, Keekok, The Philosophical Foundations of Classical Chinese Medicine: Philosophy, Methodology, Science, 2017

Lee, Keekok en Jenny Lee, The Philosophical Foundations of Modern Medicine, 2012

Neal, Edward, Introduction to Neijing Classical Acupuncture. Part I: History and Basic Principles / Part II: Clinical Theory / Part III: Clinical Therapeutics.

 

Zoek TCG-therapeut

Salverdaplein 15
6701 DB Wageningen

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00u

T 0317 423 505

Stuur een bericht naar info@zhong.nl

Volg ons:

Aangesloten bij: