Klachtenregeling

 

Onze Zhong therapeuten doen er alles aan om jou zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent. We helpen jou onderstaand stap voor stap door de klachtenprocedure.
Eventueel kun je ook de Informatiefolder Afhandeling klachten lezen, die kun je hier bekijken.

Klachten en samen oplossen

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Het is belangrijk om jouw onvrede of klacht eerst met jouw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen jullie er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders zou willen. Is het moeilijk jouw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan jouw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Klachtenfunctionaris 

Voel jij je niet in staat jouw onvrede of klacht te be­spreken met jouw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komen julli er samen niet uit? Dan kun j gebruik­maken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt jou bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.
Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Jouw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld.

Om in contact te komen met de klachtenfunctionaris van Zhong kun je een e-mail sturen naar klachtenopvangzhong@gmail.com.

Geschilleninstantie

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, kun jij je wenden tot de Geschillencommissie Complementaire Gezond­heidszorg (GCG). Deze geschillencommissie is onaf­hankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschil­lencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut. Soms kan de commis­sie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijg je terug als je in het gelijk wordt gesteld. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op geschillencommissie.nl vind je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan jou hierbij helpen.

Tuchtcollege (TCZ) en Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) 

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris jou door naar het tuchtcollege van de vereniging waarbij jouw behandelaar is aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGJ doen.

Klachten voor het tuchtcollege kunnen schriftelijk worden ingediend via klachten@tcz.nu

Wil je het tuchtreglement van TCZ inzien, dan kun je dat hier bekijken.

Bron: Bron: Folder geschilleninstantie SCAG en TCZ

Zoek TCG-therapeut

Salverdaplein 15
6701 DB Wageningen

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00u

T 0317 423 505

Stuur een bericht naar info@zhong.nl

Volg ons:

Aangesloten bij: