Collectieve beroepsverzekeringen


Als lid van Zhong kun je een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering afsluiten tegen aantrekkelijke premies en voorwaarden. Zhong leden kunnen kiezen uit de volgende beroepsverzekeringen.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als een client van mening is, dat jij als ondernemer een fout hebt gemaakt, kun je daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Met deze verzekering bescherm je jezelf tegen de risico’s. Leden betalen € 121,00 per kalenderjaar.


Combinatieverzekering

Dit is een combinatie van een beroepsaansprakelijkheids- en beperkte rechtsbijstandverzekering. Naast de beroepsaansrpakelijkheid dekking krijg je ook nog hulp en juridisch advies bij een conflict. Je betaalt hiervoor € 130,08 per kalenderjaar. 

 

Dekking rechtsbijstandverzekering (straf- en tuchtrecht):
Deze collectieve verzekering kent een dekking voor straf- en tuchtzaken. Vb. Een cliënt of organisatie dient een klacht tegen je in bij een tuchtcollege. Je hebt er alles aan gedaan om je cliënt goed te behandelen, maar je zal je toch moeten verdedigen. In tegenstelling tot de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, kent deze verzekering een uitkering in de vorm van juridische hulp.

Zoek een therapeut

Zoeken