Collectieve beroepsverzekeringen


Als lid van Zhong kun je een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering afsluiten tegen aantrekkelijke premies en voorwaarden. Zhong leden kunnen kiezen uit de volgende beroepsverzekeringen.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
Wat is dit voor verzekering?

Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Zhong therapeuten tegen de financiële gevolgen van fouten die zij gemaakt hebben of schade die zij veroorzaakt hebben tijdens de uitoefening van hun beroep. Het is een schadeverzekering. Dat betekent dat VvAA de geleden schade vergoedt als aan de voorwaarden voldaan is. In sommige gevallen betaal je een deel van de schade zelf. Bijvoorbeeld wanneer de schade boven een maximum verzekerd bedrag komt. Of als een deel van de schade onder het eigen risico valt. In dat geval vergoed VvAA dat deel van de schade niet.

Leden betalen € 80,01 per kalenderjaar (2024).


Combinatieverzekering (BAV+RBKTS)​
Wat is dit voor verzekering?

Dit is een combinatie van een beroepsaansprakelijkheids- en beperkte rechtsbijstandverzekering. Naast de beroepsaansprakelijkheid dekking krijg je ook nog hulp en juridisch advies bij een conflict. 

Dekking beperkte rechtsbijstandverzekering (straf- en tuchtrecht):
Met deze Beroepsrechtsbijstandverzekering krijg je juridische hulp bij een klacht, tucht- of strafzaak. Juridische hulp wordt verleend als aan alle voorwaarden voldaan is. De Rechtsbijstandverzekering is een schadeverzekering.

Leden betalen € 129,89 per kalenderjaar (2024). 

 

Geschilleninstantie SCAG (Wkkgz)
Waarvoor dient deze aansluiting?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat cliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen. Dit biedt cliënten een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter. Zorgaanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Meer info
Leden van Zhong worden collectief aangelosten bij de geschilleninstantie SCAG,

Leden betalen € 0,00 per kalenderjaar (2024), vanaf 2025 zal de premie doorberekend worden.

Zoek een therapeut
Discipline(s):

Zoeken