De invloed van emoties op de gezondheid

 

Onze maatschappij veroorzaakt op emotioneel vlak steeds meer uitdagingen voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Meer aandacht voor gezonde voeding en -leefwijze kan ons helpen de balans te bewaren en onze lichamelijke en emotionele weerbaarheid te vergroten.

 

Emoties zijn van alle dag en van alle tijden. Je bent blij als alles mee zit, verdrietig als je iemand mist of pijn hebt. Je bent boos als zaken niet helemaal gaan zoals je had gedacht, bang als je je in een gevaarlijke situatie bevindt en melancholisch als je terug denkt aan betere tijden. In normale omstandigheden is er een gezonde bezorgdheid voor positieve en negatieve ervaringen van het leven.

Een overdaad aan emotie vreet energie, verstoort de energiehuishouding en verzwakt het immuunsysteem. Onze maatschappij veroorzaakt op emotioneel vlak steeds meer uitdagingen voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Meer aandacht voor gezonde voeding en -leefwijze kan ons helpen de balans te bewaren en onze lichamelijke en emotionele weerbaarheid te vergroten.

Binnen Traditional Chinese Medicine (TCM) vallen emoties onder de interne oorzaken (Nei Yin). Met andere woorden het speelt zich binnen het lichaam af en veroorzaakt zo klachten.

Elke emotie heeft een eigen effect op onze Qi, levenskracht/energie. Emoties kunnen onze energie doen oplossen of juist chaos veroorzaken in het lijf. Hierdoor hebben emoties ook effect op onze organen en meridianen. Elke emotie heeft zelfs een voorkeur voor een orgaan. Hierdoor heeft een orgaan dat niet goed functioneert weer effect op een of meerdere emoties. Emoties en organen hebben effect op elkaar.

Dit is belangrijk want het is al duizenden jaren bekend dat emoties je gezondheid kunnen ondermijnen. Zeker als ze plotseling of te heftig zijn of als ze te lang duren of zich steeds herhalen en zeker als ze niet geuit worden. Wanneer duidelijk is wat emoties veroorzaken in het lichaam, kan het lichaam beïnvloed worden om tot een gezonde balans te komen door middel van onder andere acupunctuur, TuiNa therapie, Shiatsu en Qi Gong.

Ziekmakende emoties

De mens maakt deel uit van de natuur en is een weerspiegeling van het universum. Als je de universele beweging van Qi begrijpt, begrijp je de beweging in het lichaam. Binnen de 5 elementen of -fasenleer hoort bij elk element een beweging, een orgaan, weefsel, zintuig enzovoorts. In normale omstandigheden is het lichaam en de natuurlijke beweging in balans. Als de balans verstoort wordt praten we in het kader van emoties over Qi Qing oftewel de 7 ziekmakende emoties die de natuurlijke richting van Qi veranderen.

Ziekmakende emotie

Element

qì*

Orgaan en meridiaan van de

yῑn / yáng

Weefsel#

Woede, frustratie

Hout

Stijgt/stagneert

Lever /Galblaas

Pees © (stijfheid)

Vreugde

Vuur

Verspreidt/ vertraagt

Hart / Dunne darm Pericard / Driewarmer (SJ)

Bloedvat (bloedstase)

Piekeren, tobben

Aarde

Stagneert

Milt / Maag

Spier @(zwakte)

Verdriet, melancholie

yōu / melancholie

Metaal

Lost op

put uit

Long /Dikke darm

Dikke darm (LI)

Huid @

(koude gevoel)

Angst, vrees

jῑng / schock

Water

Daalt

Nier / Blaas

Bot © (vervorming)

Shock

 

Chaotisch

Hart

 

 

Figuur 1. Overzicht samenvatting ( Martens, 2006 hst. 39* en 43#): Invloed emoties op het lichaam volgens het weefsel, aangedane orgaan en het © Chronische karakter of @Acuut en snel oplosbaar.

Welke klachten?

Woede en frustratie zorgt ervoor dat energie in het lichaam naar boven stijgt. Opgekropte woede stagneert energie stroom in het lichaam. Maar ook verontwaardiging, vijandigheid en bitterheid behoren hierbij. Dit uit zich in een rood gezicht, rode ogen, geïrriteerdheid, woede uitbarstingen of gelatenheid, niet accepteren van eigen of andermans grenzen. Fysieke klachten kunnen zich presenteren als duizeligheid, hoofdpijn, tinnitus, ontstoken sinussen, verhoogde spierspanning met name in nek en schouders, pijn rond het middenrif of in de flanken, zuchten, PMS, trillen, beven, tics en epilepsie.

Vreugde zorgt er voor dat de energie in het lichaam in harmonie is en ontspant. Vuur element uit balans kan zich voordoen als een overmaat of te weinig passie of ijdelheid en jalousie. Te veel ‘vreugde’ of manie kan het hart beschadigen. Op lichamelijk vlak kan zich dit uitten in concentratieproblemen, fobieën, hartkloppingen, aanvallen van overvloedige transpiratie en slaapstoornissen. Of zelfs onsamenhangende spraak en grillig gedrag.

Piekeren en tobben stagneert of verstrikt Qi. Dit kan vervolgens ook tot over bezorgdheid, loyaliteitsconflicten of obsessie leiden. Men kan last hebben van vermoeidheid, vergeetachtigheid, gebrek aan kracht, opgeblazen buik, verstoring van eetlust, -eetpatroon of -ontlasting. Ook kan dit slapeloosheid veroorzaken of een op hol geslagen bloedsuikerspiegel.

Verdriet en melancholie  zorgen voor een energie die van buiten naar binnen in het lijf gaat en oplost. Uit balans kunnen zich op emotioneel vlak klachten voor doen als depressie, rouwen, geen afscheid kunnen of willen nemen, blijven hangen in het verleden. Overdreven bezorgdheid en verdriet verzwakken en blokkeren de long. De borstkas wordt ingetrokken en de ademhaling blijft oppervlakkig. Dit kan zich vertalen in lichamelijke klachten als kortademigheid, hyperventilatie, traag spreken, spontaan zweten en snel huilen.

Diep gewortelde angst die er voor zorgt dat de energie naar beneden wordt getrokken beschadigt de nieren maar ook de blaas. Op emotioneel vlak kunnen ze zich uiten als faalangst, geslotenheid, conflict met de tijd, uitstelgedrag en ‘gevoelloosheid’.  Angst kan resulteren in lichamelijke klachten zoals hartkloppingen, paniek, rugklachten, kouwelijkheid en uitputting of burn-out. Maar ook nachtelijk urine verlies of incontinentie en diarree.

Mentale shock daarentegen is een ander soort emotie, deze zorgt ervoor dat energie chaotisch wordt.  Dit uit zich in slapeloosheid, hartkloppingen, kortademigheid tot zelfs onvermogen tot schreeuwen, warrige taal en een starende blik.

Er valt zo veel te vertellen over dit onderwerp. Dit en meer hierover is te lezen in onderstaande boeken.

Bronnen:

Christa van Ommeren

Praktijk: HandsOnQi Stoelmassage en TuiNa Therapie

Maciocia, G., (2005), De praktijk van de Chinese Geneeskunde, Nederlandse vertaling, Brussel, Satas

Martens, G. (2006), Huang Di Nei Jing Su Wen, Maastricht, Uitg. Boekenplan

Martens, G.,(2007), Huang Di Ba Shi Yi Nan Ying, ‘opheldering van moeilijke kwesties in klassieke teksten’ Chinese geneeskunde in vraag en antwoord, Uit Engelse bronnen vertaald, Maastricht, Boekenplan

Pirog, J.E.,(1996), The Practical Application of Meridian Style Acupuncture, California Pacific View Press, Berkeley

Qing Bai, (2004, 2005, 2006, 2018, 2019) Klapper BVO, TuiNa en Acupunctuur

Wang, Yu-Yi, Robertson J.D., (2008) Applied Channell Theory in Chinese Medicine: Wang Ju-Yi’s Lectures on Channel Therapeutics, Seattle, Eastland Press

 

Zoek TCG-therapeut

Salverdaplein 15
6701 DB Wageningen

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00u

T 0317 423 505

Stuur een bericht naar info@zhong.nl

Volg ons:

Aangesloten bij: